Polityka Prywatności
cart9 0 Koszyk
3 Konto użytkownika
Skontaktuj się z nami
4 Info

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Informacja formalna na początek – administratorem sklepu jest Mateusz Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Woodplace Meble Mateusz Zakrzewski z siedzibą w 07-437 Łyse, Serafin 76, NIP: 758 237 55 68, REGON: 386475971.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi i zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem sklepu https://woodplace-meble.com. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Państwu informacji. Poniżej znajdą Państwo spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno udzielamy odpowiedzi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@woodplace-meble.com.

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Zakrzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Woodplace Meble Mateusz Zakrzewski z siedzibą w 07-437 Łyse, Serafin 76, NIP: 758 237 55 68, REGON: 386475971.

# 2: Z kim kontaktować się w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@woodplace-meble.com.

# 3: Jakie informacje na Państwa temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres wykonywania działalności gospodarczej,

 • numer NIP,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,

 • numer rachunku bankowego,

 • adres IP,

 • produkty, oglądane w naszym sklepie,

 • szczegóły dotyczące złożonych zamówień,

 • szczegóły dotyczące porzuconych koszyków,

 • aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają,

·         przeglądane postronny,

·         czas spędzony na stronie,

·         przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         kliknięcia w poszczególne linki,

·         źródło, z którego przechodzą Państwo do naszej strony,

·         przedział wieku, w którym się Państwo znajdują,

·         płeć,

·         przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

§ 4: Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe naszych Użytkowników pochodzą:

 • z rejestracji konta użytkownika,

 • ze złożonego w sklepie zamówienia,

 • z przesyłanych reklamacji i odstąpień od umów,

 • z komentarzy lub opinii o produkcie,

 • z wszelkiej formy kontaktu z nami.

Ponadto, część informacji na Państwa temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm sklepu gromadzi informacje na temat produktów, które były przez Państwa oglądane, szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,

 • Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego sklepu.

# 5: Czy Państwa dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem kontakt@woodplace-meble.com

# 6: W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły

Zakładając konto użytkownika, należy podać dane niezbędne do założenia konta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta.

W ramach edycji danych konta można podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, adres zamieszkania, numer telefonu.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Państwa numer IP, z którego Państwo korzystali, rejestrując konto użytkownika.

Co więcej, wykorzystujemy integrację narzędzia Google Analytics z mechanizmem konta użytkownika. W ten sposób, dane zgromadzone przez kod śledzący Google Analytics na temat Państwa korzystania z naszego sklepu przypisywane są do konta użytkownika. Chodzi tu o informacje takie jak:

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają,

·         przeglądane podstrony,

·         czas spędzony na stronie,

·         przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         kliknięcia w poszczególne linki,

·         źródło, z którego przechodzą Państwo do naszej strony,

·         przedział wieku, w którym się Państwo znajdują,

·         płeć,

·         przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.

·         zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Analizujemy takie informacje na Państwa temat w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować swoje informacje przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.

Dane przekazane przez Państwa w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Państwu możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej bazy informacji o Państwa zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania sklepu ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie w sklepie, konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiają Państwo produkty fizyczne, musimy znać adres, pod który doręczyć zamówienie. Jeżeli proszą Państwo o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Państwa numer IP, z którego korzystali Państwo, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Państwa danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Należy również pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Państwa dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Przy składaniu reklamacji lub odstąpieniu od umowy, następuje przekazanie danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter – szczegóły

Zapisując się do newslettera, przekazują nam Państwo swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam przez Państwa w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Państwa, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

Komentarze i opinie o produktach – szczegóły

Dodając komentarz lub opinię o produkcie, muszą Państwo podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz lub opinię.

Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub opinii. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii.

Państwa komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądają Państwo usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili możliwa jest również modyfikacja treści komentarza, jak również modyfikacja przypisanych do niego danych jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Państwa rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Panstwa dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny – szczegóły

W ramach naszego sklepu korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. W sytuacji, w której rozpoczną Państwo proces składania zamówienia, ale go nie ukończą, nasz system odnotuje ten fakt w celu podjęcia działań mających skłonić Państwa do finalizacji zamówienia. Tymi działaniami mogą być, w szczególności, wysyłka do Państwa wiadomości e-mail z zachętą do finalizacji zamówienia lub wyświetlenie targetowanej reklamy podczas przeglądania Internetu.  

Nasz sklep może również gromadzić informacje na temat Państwa aktywności i na tej podstawie wyświetlać targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestawienia z Państwa danymi osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem. Wtedy możemy zestawiać te informacje z innymi Państwa danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdą Państwo te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.  

# 8: Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu tych danych to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

 • dostawca serwerów poczty elektronicznej

 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Państwa dane w celu wystawienia faktury,

 • biuro rachunkowe, które przetwarza Państwa dane widoczne na fakturach,

 • firmy kurierskie, które przetwarzają dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Państwu zamówienia,

 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,

 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Państwa temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszego sklepu. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

·         przeglądane postronny,

·         czas spędzony na stronie,

·         przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         kliknięcia w poszczególne linki,

·         źródło, z którego przechodzą Państwo do naszej strony,

·         przedział wieku, w którym się Państwo znajdują,

·         płeć,

·         przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.

·         zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.  

# 9: Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

·         usługi Microsoft w ramach pakietu Microsoft 360, w tym dostęp do serwera poczty elektronicznej.

Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irlandia zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Państwa temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Państwa danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają na Państwo istotnego wpływu, ponieważ nie różnicują Państwa sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką mogą Państwo z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Państwa w ramach naszej strony czy też podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Państwa do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdą Państwo tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Państwa identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

·         przeglądane postronny,

·         czas spędzony na stronie,

·         przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         źródło, z którego przechodzą Państwo do naszej strony,

·         przedział wieku,

·         płeć,

·         przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

·         zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Państwa danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Wyjątkiem od anonimowego charakteru informacji, o których mowa powyżej, jest sytuacja, w której posiadają Państwo w naszym sklepie konto użytkownika. Wtedy informacje te mogą być zestawiane z Państwa danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika. W dalszym ciągu jednak nie podejmujemy, z wykorzystaniem tych informacji, wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwo wpływały. Uważamy, że działania w zakresie kierowania do Państwa reklam w zależności od aktywności w naszym sklepie oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych nie wpływa na Państwa w istotny sposób. Dlatego w tym zakresie opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·         prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli),

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możliwe jest żądanie ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

·         prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub zgody; mogą nam Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

·         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, wysłać nam wiadomość na adres kontakt@woodplace-meble.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej informacji na temat cookies znajdą Państwo pod linkiem podanym poniżej: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Państwa zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Państwa pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy komunikat z pytaniem o Państwa zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się Państwo godzą, a które mają być blokowane.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych zostaną zablokowane, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie mogą być dla Państwa niedostępne.

# 14: Czy można wyłączyć pliki cookies?

Tak, można zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia zapisanych wcześniej plików cookies oraz innych danych witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Można z niego skorzystać, jeśli nie chcą Państwo, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie mogą być niedostępne.

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,

 • Google Tag Manager,

 • Google AdWords,

 • Facebook Custom Audiences,

 • Facebook, Twitter, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics - szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

·         informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,

·         podstrony, przeglądane w ramach naszego sklepu,

·         czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,

·         przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

·         źródło, z którego przechodzą Państwo do naszego sklepu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

·         raporty demograficzne i zainteresowań,

·         remarketing,

·          funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

·         przedział wieku użytkowników,

·         płeć,

·         przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,

·         zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie

kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i

podejmować działania mające na celu ulepszanie naszego sklepu. Google Tag Manager

nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Państwa identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google AdWords - szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Państwa aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Państwu reklamy w ramach sieci Google w zależności od Państwa zachowań w naszym sklepie. Przykładowo, jeżeli wyświetlą Państwo jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Państwa reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona w ramach sieci Google podczas korzystania przez Państwa z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Państwem jako użytkownikami usług Google. 

My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Państwu naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Państwa dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać personalizowanych reklam, mogą Państwo zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/

W celu poznania szczegółów związanych z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań w naszym sklepie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, które mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. W zależności od Państwa aktywności na naszych stronach mogą Państwo trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy Państwa jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzają Państwo stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim Państwo są, aby pokazać, którzy z Państwa znajomych również lubią naszą stronę.  

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie można szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądają Państwo naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli są Państwo zalogowani do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Państwa profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Państwa osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniają Państwo jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne na Państwa profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, wszystko znajdą Państwo w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

# 17: Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Państwa aktywności w naszym sklepie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

# 18: Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszego sklepu. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

§ 19: W jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Państwa wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajduje się lista możliwości zarządzania swoją prywatnością.

·         ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

·         wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,

·         dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

·         tryb incognito w przeglądarce internetowej,

·         ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,

·         Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,

·         Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/,

·         Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinni Państwo wiedzieć?

Tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Państwu jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Państwa kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Państwa niejasne, prosimy o wiadomość na adres kontakt@woodplace-meble.com.

Karta produktu

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:

Konto użytkownika

Nie posiadasz konta?
Załóż je tutaj
4